Wybrane artykuły

  • Hipoteza Sapira-Whorfa. Rola języka w funkcjonowaniu kultury, “Mediator” 2/2005.
  • Przestrzeń europejskiej tożsamości (współautor), "Pressje” 6-7/2006.
  • Wizerunek lewicy i prawicy na ich witrynach internetowych, "Zeszyty Prasoznawcze” 3-4/2005.
  • Myśl polityczna Feliksa Młynarskiego, „Politeja” (w druku).

Ponadto, szereg recenzji książek i czasopism naukowych w „Zeszytach Prasoznawczych"


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl