dr Marcin Poręba

Politolog, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego oraz audytu wewnętrznego. Absolwent Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorat, „Uwarunkowania i kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej” (promotor prof. Czesław Maj , UMCS) obroniony na Wydziale Politologii UMCS w 2008 r. Oficer Straży Granicznej na stanowisku Naczelnika Wydziału Finansów Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Zajęcia w WSB-NLU prowadzi od lutego 2009, od października 2009 r. jest adiunktem w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego. Mieszka w Marcinkowicach k/Nowego Sącza.

   
marcinporeba@wsb-nlu.edu.pl    
 018 44 99 246
dyżury, pokój B111
   


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl