Marcin Poręba

ur. 1970 r.

  Wykształcenie
2002 - 2008

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii
Zakład Stosunków Międzynarodowych
doktor

1997 - 2001 Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydział Humanistyczny
kierunek: politologia i nauki społeczne
magister
1985 - 1989 Liceum Ekonomiczne w Marcinkowicach
technik ekonomista
   
  Doświadczenie zawodowe
2009 - Wydział Studiów Politycznych
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Zakład Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego
Adiunkt, Kierownik Zakładu
2008 - Naczelnik Wydziału Finansów
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
2006 - 2008 Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego – audytor wewnętrzny
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
2004 - 2006 Audytor wewnętrzny Zespołu Audytu Wewnętrznego
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
2002 - 2004 Kierownik Sekcji Rachuby i Płac Wydziału Finansów
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
1991 - 2002 Specjalista Wydziału Finansów
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
   
  Dodatkowe kwalifikacje
2005 - 2007 Udział w projektach Phare 2002/000-580.01.01 Wzmocnienie Publicznej Wewnętrznej Kontroli Finansowej, Warszawa, Kraków, Otwock
2005 Certyfikat (nr LP72/QB/0501-001) pełnomocnika ds. jakości DGQ (DIN EN ISO 9001:2000)
2005 Szkolenie z zakresu opracowywania oraz rozbudowy systemów zarządzania jakością na bazie DIN EN ISO 9001:2000, Lubeka, Frankfurt (Niemcy)
2004 Poświadczenie bezpieczeństwa (nr IN02470ST) upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
2004 Złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed komisją Ministra Finansów (Zaświadczenie nr 367/2004)
2003 Udział w zespole Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. warunków służby, uposażeń i należności funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.
1999 - 2000 Odbycie studium i złożenie egzaminu oficerskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.
   
   
   
   

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl