Semestr zimowy 2010/2011

 

Nauka o polityce
Kurs stanowi wprowadzenie do studiów politologicznych, prezentując charakterystykę współczesnej nauki o polityce i jej miejsce wśród innych dyscyplin naukowych. Omawia nurty badań politycznych oraz podstawowe metody i techniki badawcze. Przedstawia podstawowe pojęcia niezbędne do studiowania politologii oraz analizuje instytucje i zjawiska współczesnej polityki. Celem zajęć jest przedstawienie panoramy zagadnień podejmowanych przez nauki polityczne oraz narzędzi służących badaniu zjawisk politycznych. Propedeutyczny charakter kursu decyduje o licznych wskazówkach metodologicznych i bibliograficznych.

Wykład: 30 godzin
Ćwiczenia: mgr Michał Wysocki, 30 godzin
Punkty ECTS: 7
Studia zaoczne, I stopnia
Syllabus (plik PDF)

 

Metodologia badań politologicznych
Kurs przedstawia główne zagadnienia metodologii nauk społecznych niezbędne do zaplanowania i przeprowadzenia samodzielnej pracy badawczej (np. pracy magisterskiej). Przedstawione zostaną zarówno zasadnicze problemy filozofii i metodologii nauk społecznych, jak i techniki badawcze, zarówno ilościowe, jak i jakościowe.

Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS
: 6
Studia zaoczne, II stopnia
Syllabus (plik PDF)

 

Historia Polski XX w. 

Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS
: 4
Syllabus (plik PDF)

 

 

Archiwalne

Rok akademicki 2009/2010

Najnowsza historia polityczna
Wykład
:
30 godzin

Punkty ECTS: 5
Studia zaoczne, I stopnia
Syllabus (plik PDF)

Metodologia badań politologicznych
Wykład
: 30 godzin
Punkty ECTS
: 5
Syllabus (plik PDF)

Nauka o polityce
Wykład: 30 godzin
Ćwiczenia
: mgr Michał Wysocki, 30 godzin

Punkty ECTS
:
6
Studia zaoczne, I stopnia

Syllabus (plik PDF)

Metodologia badań politologicznych
Wykład
: 30 godzin
Punkty ECTS
: 5
Studia zaoczne, II stopnia
Syllabus (plik PDF)

Bezpieczeństwo narodowe
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS
: 3
Syllabus (plik PDF)

 

Rok akademicki 2008/2009

Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w administracji publicznej
Kurs: 15 godzin

Syllabus (plik PDF)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl