Włodzimierz Marciniak

ur. 1954 r. w Łodzi

  Wykształcenie
2002 Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
1989 Doktor filozofii
Instytut Filozofii
Uniwersytet Warszawski
1977 - 1980 Studia doktoranckie
Instytut Socjologii
Uniwersytet Warszawski
1976 Magister nauk politycznych
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski
   
  Doświadczenie zawodowe
2006 - Zakład Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Studiów Politycznych
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

Profesor WSB-NLU
2006 - 2008 Studium Europy Wschodniej
Uniwersytet Warszawski

Adiunkt
2002 - Zakład Porównawczych Badań Postsowieckich
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Kierownik Zakładu
2002 - Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Docent
2000 - 2002 Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Adiunkt
2001 - 2002 Katedra Studiów Politycznych
Szkoła Główna Handlowa

Kierownik Katedry
1997 - 2006 Katedra Studiów Politycznych
Szkoła Główna Handlowa

Adiunkt
1992 - 1997 Ambasada RP w Federacji Rosyjskiej
Radca Ambasady
1991 - 1992 Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Szkoła Główna Handlowa

Prodziekan
1980 - 1992 Katedra Socjologii i Politologii
Szkoła Główna Planowania i Statystyki /
Katedra Nauk Politycznych
Szkoła Główna Handlowa

kolejno asystent, starszy asystent, adiunkt
   
  Aktywność publiczna
2008 - Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych
2001 - Czasopismo "Obóz"
członek redakcji pisma
   
  Nagrody, wyróżnienia
2001 Nagroda Rektora SGH
   
  Opieka nad doktorantami
2006 dr Adam Bratnicki
tytuł rozprawy: Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm jako czynnik funkcjonalnej stabilizacji systemu politycznego współczesnej Rosji. Konflikty okresu przeobrażeń 1991-2003.
Praca została wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku w 2008 roku pod niezmienionym tytułem.
  Opieka nad trzema doktorantami
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl