Książki

ROZGRABIONE IMPERIUM
UPADEK ZWIĄZKU SOWIECKIEGO I POWSTANIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ
"Książka, którą czytelnik bierze do ręki, jest (…) o wielkim rozkradaniu wielkiego imperium. Jest opowieścią o tym, jak władza i właność, nagromadzone w komunistycznym imperium, zostały podporządkowane osobistym interesom ekonomicznym, a nie regułom społecznej racjonalności. Rosyjski ustrój państwowy jest raczej politycznie zalegalizowanym zwyczajowym prawem prywatnym niż związkiem opartym na poczuciu dobra wspólnego. Prawa te powstawały stopniowo w głębi systemu sowieckiego, a w pełni ujawniły się dopiero po 1991 r. Moim celem jest opisanie tego procesu, dostarczenie jak największej ilości informacji, tak, aby czytelnik sam mógł sobie wyrobić o nim zdanie."
(Fragment przedmowy)

Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2001

SPIS TREŚCI

 

Wybrane artykuły (ostatnie dziesięć lat)

Artykuły naukowe 

 

 • Odrodzenie imperium: obraz, krytyka i polityka. „Pressje” nr 15 2009, s. 114-128. (artykuł on-line)
 • Reforma polityczna czy dezorganizacja? Kształtowanie się organów władzy wykonawczej w Rosji. (w:) M. Drzonek, A. Wołek (red.), Władza wykonawcza w Polsce i Europie. OMP - WSB-NLU. Kraków-Nowy Sącz 2009, s. 138-153.
 • Wydarzenia 1989 roku w perspektywie porównawczej. (w:) Solidarność i upadek komunizmu. Międzynarodowa konferencja „Solidarność i upadek komunizmu”. Warszawa – Gdańsk, 3-4 czerwca 2009. Europejskie Centrum Solidarności. Gdańsk 2009, s. 96-107. (A comparative perspective on the events of 1989. (in:) Solidarity and the Fall of Communism. International conference „Solidarity and the Fall of Communism”. Warszawa – Gdańsk, 3-4 czerwca 2009. European Solidarity Centre. Gdańsk 2009, p. 96-10.7).
 • 1989. Rozpad porządku jałtańskiego. “Przegląd Polityczny” nr 95 2009, s. 12-17.
 • Freedom versus the Law. Authority and Freedom in Russian Political Thought. “Civitas. Studies on Philosophy of Politics” (Civitas. Studia z filozofii polityki), Special issue: 11/2009, p. 117-150.
 • Zapleśniała bułka historii, „Arcana” nr 90 (6/2009), s. 20-27 (artykuł on-line)
 • Politiczeskije pieriemieny w Centralno-Wostocznoj Jewropie konca 80-ch – naczała 90-ch (srаwnitielnyj analiz). (w:) J.S. Оgаnisjan (ried.), Rossija w processie rieform: socjalno-politiczeskije aspiekty. Instytut socyołogii. Moskwa 2009, s. 262-272.
 • Posłowie. Kryzys długi jak stulecie, w: J. Felsztinski, W. Pribyłowski, Korporacja zabójców. Rosja, KGB i prezydent Putin, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 365-383.
 • Polityka RP wobec Rosji, w: Polska polityka wschodnia. Materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 3-4 listopada 2006 roku we Wrocławiu, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2008, s. 101-111, 115-118.
 • Maszyny władzy, „Fronda” nr 42, s. 64-77.
 • Od retrospekcji do prognozy. O trudnościach prognozowania rozwoju sytuacji politycznej w Rosji, w: Imperium Putina. Red. W. Konończuk, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2007, s. 31-44 (www.batory.org.pl/doc/imperium-putina.pdf).
 • «Polsza pomożet Ukrainie i Gruzii». "Pоliticzeskij żurnal" № 47-48б, 18.12.2006. (tekst on-line)
 • Imperium i państwo: historia pojęć w kontekście dziejów Rosji, w: A. Nowak (red.), Rosja i Europa Wschodnia: „imperiologia” stosowana, Wyd. Arcana, Kraków 2006, s. 46-59. (artykuł w pliku PDF)
 • System polityczny Federacji Rosyjskiej, w: P. Kaczorowski (red.), Nauka o państwie, SGH, Warszawa 2006, s.272-285.
 • Socjaldemokracja, w: P. Kaczorowski (red.), Nauka o państwie, SGH, Warszawa 2006, s. 126-132.
 • Spór rywali, "Arcana" 2005, nr 4-5, s. 49-54.
 • Wybory parlamentarne w Rosji, "Praktyka Polityczna" 2004, nr 1, s. 66-70.
 • Zrozumieć Rosję, w: A. Kostarczyk (red.), III Rzeczpospolita w trzydziestu odsłonach. Nadzieje i rozczarowania po 1989 roku, Świat Książki, Warszawa 2004, s. 510-528.
 • Historia Rosji lepiej i gorzej widziana, "Więź" 2004, nr 4, s. 96-100.
 • Mietamorfozy gieopolitiki Rossii, w: Rossija i SNG w nowiejszich jewropiejskich intiegracyonnych prociessach. Sbornik matieriałow mieżdunarodnoj naucznoj konfieriencyi Moskwa, 17-17 oktiabria 2002 g., Moskwa 2003, s. 99-104.
 • Rozkład Związku Radzieckiego – konsekwencje migracyjne, w: J. Zamojski (red.), Upadek imperiów i rozwój migracji. Migracje i społeczeństwo 8. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003, s. 95-107.
 • Swoboda protiw zakona. Włast’ i swoboda w rossijskoj politiczeskoj mysli, "Rossija i sowriemiennyj" mir 2003 nr 1, s.182-195.
 • Putin w Warszawie, "Arcana" 2002 nr 2, s. 91-98.
 • Wolność przeciwko prawu. Władza i wolność w rosyjskiej myśli politycznej, "Civitas. Studia z filozofii polityki" 2001, nr 5, s. 274-303. (artykuł w pliku PDF)
 • Rosyjski świt (1), "Arcana" 2001, nr 5, s. 147-161.
 • Priwatizacyja, modiernizacyja i riegionalizacyja Rossijskoj imperii, "Politija" 2001, nr 3, s.143-166.
 • Putin w Rosji: „wolność dla wszystkich albo każdemu po mordzie”, "Arcana" 2000, nr 4, s. 125-147.
 • S. Bieleń, W. Góralski (red.): Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1999, /rec.:/ "Sprawy Międzynarodowe" 2000, nr 1, s. 129-132.
 • Rosyjskie noce, "Arcana" 2000, nr 1, s. 124-137.
 • Rosja wyzwala się z kompleksów, a w Moskwie pojawia się siła nieczysta, "Res Publica Nowa" 2000, nr 1-2, s. 45-51.
 • Pomiędzy dezintegracją a chaosem. Pierwsze miesiące po rozpadzie Związku Sowieckiego, "Obóz" 1999, nr 36, s. 35-56.
 • Akephalos swastyką ukoronowany. Rosyjskie źródła nacjonal-bolszewizmu, "Res Publica Nowa" 1999, nr 11-12, s. 37-46.
 • Państwo bez ducha, czyli oparte na strachu, "Arcana" 1999, nr 5, s. 68-81.
 • Polityka w przestrzeni regionów, "Res Publica Nowa" 1999, nr 9, s. 53-62.
 • Inteligencja, komuniści i krach systemu sowieckiego, "Arcana" 1999, nr 3, s. 110-125.
 • Rosyjskie poglądy na problemy rozbrojenia, "Polityka Wschodnia" 1998, nr 2, s. 109-116.
 • Destrukcja komunizmu a narodziny władzy prezydenckiej w Rosji, "Polityka Wschodnia" 1998, nr 2, s. 27-42.
 • Kryzys społeczeństwa postsowieckiego, "Res Publica Nowa" 1998, nr 11, s. 37-45.
 • Modernizacja poprzez katastrofę, "Res Publica Nowa" 1998, nr 10, s. 32-40.
 • Komsomoł jako szkoła kapitalizmu, "Arcana" 1998, nr 3, s.129-137.
 • W Rosji bez zmian, "Arcana" 1998, nr 2, s. 169-175.
 • Studies on Changes within Russia, "The Polish Quaterly of International Affairs" 1998, Vol. 7. No. 1, pp. 29-48.
 • Badania nad przemianami w Rosji, "Sprawy Międzynarodowe" 1998, nr 1, s. 29-48.
 • Rozpad Imperium - wielość sensów, "Arcana" 1998, nr 1, s. 75-87.
 • I. Kobrinskaja: Rossija i Centralnaja Wostocznaja Jewropa posle „chołodnoj wojny”. Moskwa 1997. /rec.:/ "Sprawy Międzynarodowe" 1998, nr 3, s. 165-169.
 • W Rosji bez zmian (spór o duchowe podstawy państwowości), "Arcana" 1997, nr 6, s. 147-152.
 • Federacja Rosyjska - Spółka Akcyjna z o.o., "Kultura" 1997, nr 9, s. 65-72.

 

Artykuły publicystyczne

 

 • Białoruś uznała, że w polskim MSZ zapanowało bezkrólewie, „Dziennik Gazeta Prawna” 17.02.2010. (artykuł on-line)
 • Polityka gestów symbolicznych, „Dziennik Gazeta Prawna” 26.01.2010. (artykuł on-line)
 • Ręka terroru wciąż niewidzialna, „Dziennik Gazeta Prawna” 2.12.2009. (artykuł on-line)
 • Jaka jest tak naprawdę cena rosyjskiego gazu?, „Dziennik Gazeta Prawna” 2.11.2009. (artykuł on-line)
 • Duch Mołotowa błąka się po Kremlu, „Dziennik Gazeta Prawna” 15.09.2009.
 • Już wkrótce czeka nas kryzys gazowy, "Kultura Liberalna", 11.09.2009. (artykuł on-line)
 • Czy Polska jest podmiotem czy przedmiotem rosyjskiej polityki?, "Kultura Liberalna", 07.09.2009. (artykuł on-line)
 • Rosja dalej będzie fałszować historię."Dziennik. Gazeta Prawna" 4.06.2009. (artykuł on-line)
 • Ciągle prowincjonalni. Wypowiedź w ankiecie redakcyjnej „Od Giedroycia do Partnerstwa Wschodniego”. „Nowa Europa Wschodnia” 2009 nr 2, s. 26-27.
 • Ławrowa stworzył sam Putin. „Polska. The Times” 11.09.2008 (artykuł on-line)
 • Kijów ucieka z imperium. „Monitor Unii Europejskiej” 2008 nr 7/8, s.10.
 • Jaruzelski to w Rosji „nasz generał”. „Dziennik” 17.07.2008. (artykuł on-line)
 • Nerwy Moskwy, „Wprost” 24.02.2008, s. 50. (artykuł w archiwum "Wprost")
 • Wizyta premiera Donalda Tuska w Moskwie. Dialog z nutą ironii. Komentarz W. Marciniak, „Dziennik Polski” 9-10.02.2008.
 • Kto będzie rządził Rosją po Putinie. Zastanawiają się W. Bukowski, G. Pawłowski, W. Marciniak, A. Nowak, „Europa. Tygodnik idei” 3.03.2007.
 • Blokujemy autorytaryzm Rosji, „Dziennik” 16.11.2006. (artykuł w archiwum "Dziennik. Polska - Europa - Świat")
 • Kreml widzi Unię, nie Polskę, "Dziennik" 5.10.2006.
 • Dolary z Moskwy, czyli współpraca PZPR z KGB, "Dziennik", 22.05.2006, s. 26.
 • Polska ma dobry pomysł w sprawie gazociągu, "Dziennik" 10.05.2006, s. 26.
 • Niestabilne państwo w „światowym koncercie”, "Europa. Tygodnik idei" 5.10.2005, nr 40. (artykuł w archiwum "Europa. Tygodnik idei")
 • Wypowiedź w dyskusji. Skazani na konflikt, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2005. (wypowiedź na stronach Centrum Stosunków Międzynarodowych)
 • Natrętna idea silnego państwa. Chaos na ruinach sowieckiego imperium, "Europa. Tygodnik idei" 19.01.2005, nr 3.  (artykuł w archiwum "Europa. Tygodnik idei")
 • „Pomarańczowi” przeciwko „sowieckim”. Uwagi o kulturowych uwarunkowaniach polityki postsowieckiej, "Europa. Tygodnik idei" 5.01.2005, nr 1. (artykuł w archiwum "Europa. Tygodnik idei")
 • Putin i terroryści. Kto rządzi Rosją?, "Europa. Tygodnik idei" 6.10.2004, nr 27. (artykuł w archiwum "Europa. Tygodnik idei")
 • Wszystkie siły zła, "Życie" 19-20.02.2000.
 • Rosja między wyborami, "Życie" 8-9.01.2000.
 • Czy oni wszyscy wam już nie obrzydli?, "Życie" 11-12.09.1999.
 • „Gospodarka zadłużenia”. M. Dielagin: Ekonomika niepłatieżej: Kak i poczemu my budiem żyt` zawtra. Moskwa 1997. /rec.:/ Nowe Życie Gospodarcze 26.07.1998 nr 30 s. 34-35.

 

Wywiady


 • Musimy elastyczniej dobierać dostawców, "Wprost", 28.02.2010. (rozmowa on-line)
 • Rosja 2010: Car Putin, fantasta Miedwiediew i tradycjonalista Cyryl. "Fronda", 05.02.2010. (rozmowa on-line)
 • Rosja może być zastraszana przez kogoś nieznanego, kto pokazuje, że jest silny, "Fronda", 30.11.2009. (rozmowa on-line)
 • W oczach Rosjan Polska to dziwka. „Polska. The Times” 4.09.2009. (rozmowa on-line)
 • Putin manipuluje historią. Czyli rocznicowe komentarze w polskiej prasie. "Fronda", 2.09.2009. (rozmowa on-line)
 • Polska w miłosnym uścisku sąsiadów. „Dziennik” 1.09.2009.
 • Putin rozda karty na Westerplatte. Co zrobi polski rząd?. "Fronda", 26.08.2009. (rozmowa on-line)
 • Mimo kryzysu Rosję stać na wojnę z Gruzją. "Fronda", 7.08.2009. (rozmowa on-line)
 • Dlaczego Rosja fałszuje historię II wojny światowej?, Fronda TV, 20.07.2009. (rozmowa on-line)
 • Kreml chce ukryć krach putinowskiego systemu. „Nasz Dziennik”, 12.01.2009. (rozmowa on-line)
 • Szantaż - tak się negocjuje na Wschodzie. "Dziennik. Gazeta Prawna", 06.01.2009. (rozmowa on-line)
 • Rosyjscy politycy wypłoszyli inwestorów z własnej giełdy. „Polska. The Times”, 14.10.2008. (rozmowa on-line)
 • Bruksela legalizuje rosyjską agresję. „Nasz Dziennik”, 10.09.2008.
 • Dla Rosji karą byłoby pożegnanie z Gazociągiem Północnym. „Nasz Dziennik”, 28.08.2008.
 • Amerykanie chcą, by Rosjanie ugrzęźli w Gruzji, „Dziennik”, 19.08.2008. (rozmowa on-line)
 • Gruzja może jedynie zyskać. „Nasz Dziennik”, 9-10.08.2008. (rozmowa on-line)
 • Kraj kiosków z ciepłą wódką. Rozmowa Roberta Mazurka. „Dziennik”, 12-13.04. 2008. (rozmowa on-line)
 • Ryzykowna polityka. Z W. Marciniakiem rozmawia Anna Wiejak, „Nasz Dziennik”, 18.02.2008. (rozmowa w archiwum "Nasz Dziennik")
 • Stan zagrożenia czy tylko wojna nerwów? Z W. Marciniakiem rozmawia Anna Wiejak. „Nasz Dziennik”, 7.02.2008. (rozmowa w archiwum "Nasz Dziennik")
 • Tusk musi być twardszy wobec Rosji. Rozmowa, „Dziennik”, 5.02.2008. (rozmowa w archiwum "Dziennik. Polska - Europa  - Świat"
 • Rosja przekształca się w dyktaturę. Z W. Marciniakiem rozmawia Mariusz Bober, „Nasz Dziennik,” 1-2.12.2007. (rozmowa w archiwum "Nasz Dziennik")
 • Wybory jak plebiscyt. Rozmowa z W. Marciniakiem, „Nasz Dziennik”, 17-18.11.2007. (rozmowa w archiwum "Nasz Dziennik"
 • W relacjach z Rosją mamy psychologiczny problem. Wywiad, "Życie Warszawy", 6.11.2006.
 • Piwnoj urok istorii, Polskie Radio, 16.05.2005. (rozmowa na stronach Polskiego Radia)
 • Katyń i Putin, Polskie Radio, 11.03.2005. (rozmowa na stronach Polskiego Radia
 • Rosję stać tylko na demonstrację siły. Rozmowa z prof. W. Marciniakiem, „Dziennik Polski”, 02.09.2004.
 • Wypowiedzi w dyskusji i udział w debacie „okrągłego stołu” „Rossija-Zapad-Polsza w proszłom i buduszczem. Trudnosti i ożydanija, opasienija i niedieżdy”, w: Rossija-Zapad-Polsza w proszłom i buduszczem. Matieriały mieżdunarodnoj konfieriencyi „Russkoje proszłoje i jego wlijanije na sowriemiennyje otnoszenija Rosssii s Zapadom i s Polszej”. RGGU, Moskwa, 15 ijunia 2000 goda. Izdatielstwo „MIK”. Moskwa 2001, s. 87, 145-148.

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych (ostatnie cztery lata)

   
 • Deconstruction of “great rose map”: Discourse of space and memory abort Empire. Dekonstrukcja „wielkiej różowej mapy”. Dyskurs przestrzeni a pamięć o imperium. Międzynarodowa konferencja naukowa „Rosja i Polska: Dług pamięci i prawo zapominania”. Rosyjski Instytut Kulturoznawstwa. Moskwa, 22-24.10.2009.
 • Konstruowanie wielkiego mocarstwa. Konferencja „Federacja Rosyjska. Między imperium a mocarstwem nowoczesnym”. Instytut Politologii Uniwersytet Wrocławski. Duszniki Zdrój 13-15.10.2009.
 • Referat na konferencji „Solidarność i upadek komunizmu”. Europejskie Centrum Solidarności. Zamek Królewski, Warszawa, 3.06.2009.
 • Stosunki z Rosją. Referat na konferencji „Polskie wyzwania: polityka zagraniczna”. Belweder, 15.05.2009.
 • Przestrzeń czy pustka? Pojęcie „prostranstwo” w rosyjskich debatach politycznych lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Referat na konferencji „Ofiary imperiów. Imperia jako ofiary”. IH PAN i IPN, Warszawa 19-21.02.2009. (wypowiedź on-line)
 • Polityka zagraniczna Rosji na Zakaukaziu. Referat. VII Doroczna Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. Św. G. Peradze. Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 4-6.12.2008.
 • Śmierć wodza a problem następstwa władzy w gminie charyzmatycznej. Referat. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Komunistyczne rytuały: analizy, konteksty, echa”. Instytut Kultury Polskiej UW i Studium Europy Wschodniej UW. Jeleniewo, 17-20.04.2008.
 • Kult Pobiedy a legitymizacja władzy w Rosji. Referat. Konferencja „Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce”. Collegium Civitas. Warszawa 23-24.11.2007.
 • Czy możliwe jest skuteczne państwo po komunizmie? Doświadczenie Polski i Rosji. Szkoła Polsko-Rosyjska. Wrocław, 23.10.2007.
 • Reforma polityczna czy dezorganizacja. Kształtowanie się organów władzy wykonawczej w FR (1991-99). Referat. Konferencja „Władza wykonawcza w Polsce i Europie”. Uniwersytet Szczeciński. Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University. Szczecin 14-15.10.2007.
 • System polityczny Federacji Rosyjskiej. III Wschodnia Szkoła Zimowa. Kolegium Europy Wschodniej. Wrocław 6.03.2007.
 • Udział w debacie „Rosja: powrót imperium?”. Dziennik Idei. Warszawa, 27.02.2007.
 • Udział w dyskusji. Seminarium „Jaka będzie Rosja?”. Kancelaria Prezydenta RP. Lucień, 12.01.2007. (Informacja na temat konferencji na stronach Kancelarii Prezydenta RP)
 • Udział w dyskusji panelowej „Władza w Rosji”. Międzynarodowa konferencja „Rosja Putina”. Fundacja im. Stefana Batorego. Warszawa, 30.11.2006.
 • Polityka RP wobec Rosji. Wykład wprowadzający. Konferencja „Polska polityka wschodnia”. Kolegium Europy Wschodniej. Wrocław, 4 listopad 2006. (Informacja na temat konferencji na stronach Kolegium Europy Wschodniej)
 • Udział w dyskusji panelowej „System partyjny w Rosji: zmiany w kierunku Europy czy Azji?”. XVI Forum Ekonomiczne. Krynica, 7.09.2006.
 • Political system in Russia. Lecture. The Strategic Economic and Security Exercise. Warsaw, 15 July 2006.
 • Colorful revolutions in the context of system transformation. Seminar. The Strategic Economic and Security Exercise. Warsaw, 15 July 2006.
 • Syndykat po imperium. Upadek Związku Sowieckiego i kryzys władzy prawomocnej. XVI Wschodnia Szkoła Letnia. Warszawa, 13 lipca 2006.
 • Przestrzeń i pustka. Przestrzeń w rosyjskich debatach ideologicznych lat 90-ych. Seminarium „Przestrzeń mentalna, ideologiczna i geograficzna. Niemcy, Rosja i Bałkany. Instytut Slawistyki PAN i Niemiecki Instytut Historyczny., Warszawa 6.06.2006.
 • Uwodzenie polityczne w warunkach imitacyjnej demokracji – casus Rosji. Konferencja „Wodzowie, uwodziciele, liderzy? Współczesne koncepcje przywództwa”. Collegium Civitas, Warszawa 26-28.05.2006.
 • Cerkiew a państwo we współczesnej Rosji. Konferencja „Religia a polityka”. Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, Płock 22.05.2006.
 • „Dzień Zwycięstwa” 9 maja i mechanizm niepamięci w społeczeństwie rosyjskim. III Wschodnia Szkoła Zimowa. Wrocław 7.03.2006.
 • Postkomunizm w Rosji. Konferencja „Kryzys czy upadek? SLD i partie postkomunistyczne w Europie Środkowej i Wschodniej, Kraków 14.05.2005, organizator: WSB-NLU w Nowym Sączu.
 • Jakie znaczenie w Rosji ma konstytucja?, Referat na konferencji „Konstytucje: modele i praktyka”, Nowy Sącz 18.03.2005, organizatorzy: SGH w Warszawie i WSB-NLU w Nowym Sączu.
 • Ustrój polityczny Rosji. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Druga Wschodnia Szkoła Zimowa, Wrocław 4.03.2005, Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu.
 • Imperium i państwo: historia pojęć w kontekście dziejów Rosji. Konferencja „Problem Imperium Rosyjskiego w historii Rosji, Polski, Litwy i Ukrainy (XVIII-poczatek XXI w.), Instytut Historii PAN, Warszawa 9-10.09.2004.
 • Kontekst i struktura procesu decyzyjnego w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Referat. Konferencja „Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych”, Lublin 13.05.2004.
 • Rosyjska Federacja jako państwo prekomunistyczne. Wschodnia Szkoła Zimowa, Wrocław 6.03.2004.

 

Udział w projektach badawczych, uzyskane granty

 • Badanie własne: „Przestrzeń” jako kategoria dyskursu politycznego w Rosji współczesnej. SGH 2004. (raport z badania w pliku PDF)
 • Wpływ konfliktu grup interesu na przebieg demokratycznej transformacji. Kryzys polityczny w Rosji (1992-93). Udział w projekcie: Formy reprezentacji interesów we współczesnych systemach demokratycznych. SGH 2000.
 • Badanie własne: Prywatyzacja własności a powstanie klasy przedsiębiorców w Rosji. SGH 1999.
 • Badanie własne: Prywatyzacja przed prywatyzacją. Kształtowanie stosunków własnościowych i narodziny klasy właścicieli w Związku Sowieckim i Rosji w latach 1987-1992. SGH 1998.

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl