Semestr zimowy 2007/2008

Decydowanie polityczne (studia II stopnia)

Kurs przedstawia współczesne teorie na temat podejmowania decyzji politycznych, omawia istotę decyzji politycznej i sytuacji decyzyjnej. Przedstawia najważniejsze poglądy na temat racjonalnego wyboru w polityce i związanych z nim perspektyw optymalizacji decyzji. Konfrontuje to podejście z krytykami formułowanymi z punktu widzenia psychologii, socjologii oraz podejścia instytucjonalnego. Weryfikuje empirycznie możliwości stosowania poszczególnych modeli teoretycznych i zakres ich adekwatności w analizie praktyki politycznej.

PDF Syllabus

 

Rywalizacja polityczna w Polsce (studia II stopnia)

Wykład przedstawia charakterystykę najważniejszych elementów rywalizacji politycznej w Polsce. Punkt wyjścia stanowią różnice wynikające z kontekstu historycznego (podział postkomunistyczny). Następnie analizuje się instytucjonalny kształt sceny politycznej, a w szczególności przyczyny słabości partii politycznych i silnej personalizacji konfliktów. Wykład omawia też relacje między systemem wyborczym a kształtem sceny politycznej i przyjmowanym modelem rywalizacji oraz wpływ otoczenia systemu politycznego na kształt rywalizacji wyborczej i parlamentarnej, a także próby oddziaływania na praktykę władzy wykonawczej.

PDF Syllabus

 

Nauka o polityce (studia I stopnia)

Kurs stanowi wprowadzenie do studiów politologicznych, prezentując charakterystykę współczesnej nauki o polityce, jej miejsce wśród innych dyscyplin naukowych. Omawia nurty badań politycznych oraz podstawowe metody i techniki badawcze. Przedstawia podstawowe pojęcia niezbędne do studiowania politologii oraz analizuje instytucje i zjawiska współczesnej polityki.

PDF Syllabus


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl