Maria Nowina Konopka

ur. 1976 r.

  Wykształcenie
2006 Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce
Tytuł rozprawy: "Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce"
2000 - 2005 Wydziałowe Dzienne Studia Doktoranckie
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
1995 - 2000 Studia magisterskie
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Specjalizacja: socjologia gospodarki i badania rynku
1998 - 1999 Studia licencjackie: Zarządzanie i Marketing
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
1995 Matura w V Liceum Ogólnokształcącym im. A Witkowskiego w Krakowie
   
  Doświadczenie zawodowe
2006 - Wydział Studiów Politycznych
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

Adiunkt
w latach 2006-2009 kierownik Zakładu Studiów Politycznych
2006 - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
współpraca o charakterze dydaktycznym
2004 - 2006 Wydział Socjologii
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie
2000 - 2006 Katedra Zagrożeń Cywilizacyjnych i Polityki Bezpieczeństwa
Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
1998
Badania Społeczne i Marketingowe BSM, Warszawa
staż

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl