Semestr zimowy 2010/2011

Komunikowanie społeczne
Kurs stanowi przegląd podstawowych kategorii wiedzy o komunikowaniu oraz koncentruje się na przedstawieniu najważniejszych pojęć opisujących sferę komunikacji społecznej. Szczegółowo omawia podstawowe narzędzia, jakie wykorzystywane są przez profesjonalnych urzędników instytucji publicznych do przekonywania do swoich racji, prezentowania osiągnięć oraz szerzej do funkcjonowania w przestrzeni publicznej.

Wykład: 30 godzin
Studia zaoczne, I stopnia
Punkty ECTS: 6

Syllabus (plik PDF)

 

Archiwalne

Rok akademicki 2009/2010

Socjologia polityki
Konwersatorium
:
20 godzin
Punkty ECTS:
Studia zaoczne, II stopnia

Syllabus (plik PDF)

Komunikowanie społeczne
Wykład
:
30 godzin
Punkty ECTS: 6
Studia zaoczne, I stopnia
Syllabus (plik PDF)

Komunikowanie polityczne
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 4
Syllabus (plik PDF)

Statystyka i demografia
Kurs: 30 godzin
Punkty ECTS
:
3

Syllabus (plik PDF)

Socjologia polityki
Konwersatorium: 30 godzin
Punkty ECTS: 4

Syllabus (plik PDF)

Retoryka i komunikowanie profesjonalne
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 3
Syllabus (plik PDF)

Socjologia ogólna
Kurs:
60 godzin
Punkty ECTS: 6
Syllabus (plik PDF)

Public Relations instytucji publicznych
Konwersatorium: 30 godzin
Punkty ECTS: 5
Syllabus (plik PDF)

 

Rok akademicki 2008/2009

Statystyka i demografia
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 3

Socjologia
Konwersatorium: 30 godzin
Punkty ECTS: 4

Socjologia polityki
Konwersatorium: 30 godzin
Punkty ECTS: 4

Komunikowanie polityczne
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 3
Syllabus (plik PDF)

Socjologia ogólna
Kurs: 60 godzin
Punkty ECTS: 6
Syllabus (plik PDF)

Public Relations instytucji publicznych
Konwersatorium: 30 godzin
Punkty ECTS: 5
Syllabus (plik PDF)

 

Rok akademicki 2007/2008

Komunikowanie polityczne
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 3
Syllabus (plik PDF)

Socjologia
Kurs: 60 godzin
Punkty ECTS: 6

Komunikowanie społeczne
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 3

Socjologia polityki
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 4
Syllabus (plik PDF)

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl