Publikacje książkowe

ROLA INTERNETU W ROZWOJU DEMOKRACJI W POLSCE
 
Wykorzystanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu do realizacji procesu demokratycznego, dało na Zachodzie asumpt do tworzenia się w politologii nowej teorii demokracji – tzw. demokracji elektronicznej. Umiejętne wdrożenie rozwiązań teoretycznych przyczyniło się zaś do polepszenia jakości praktycznych zastosowań, w zakresie wspomagania procesu rządzenia, czy wręcz zarządzania państwem. Zdumiewający jest więc fakt, iż w polskiej literaturze naukowej, tak rzadko podnosi się problematykę zjawiska stanowiącego, być może, o nowej jakości przyszłego polskiego społeczeństwa i związanych z nim procesów politycznych.

OMP - WSB-NLU, Kraków-Nowy Sącz 2008

 

Wybrane publikacje

 • Polskie społeczeństwo informacyjne z perspektywy dwuletniego stażu w Unii Europejskiej, Europa i Świat, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Kraków 2007, s. 16-26. (Artykuł w pliku PDF)
 • Głosowanie elektroniczne. Teoria a praktyka, [w:] Oblicza współczesnej polityki (aspekty praktyczne), Wyd. Akademii Świętokrzyskiej 2007, s. 231-247. (Artykuł on-line)
 • Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, ss.137 (współautor).
 • Rola Internetu w kampaniach wyborczych w Polsce w latach 1997-2003, [w:] Problemy Humanistyki nr. 8/9, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2004.
 • Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego w Polsce – kwestie polityczne, [w:] Globalizacja-Integracja-Transformacja, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 338-349. (Artykuł w pliku PDF)
 • Rec. Manuel Castells, Galaktyka Internetu, Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003; [w:] Athenaeum. Polska w Świecie nr 11, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • E-demokracja – nowe standardy polskiej kultury politycznej? – artykuł w druku.
 • Nowe typy asocjacyjnej komunikacji politycznej na przykładzie wyborów samorządowych w 2006 roku – artykuł w druku.

 

Udział w konferencjach

 • Społeczne uwarunkowania stopnia wykorzystywania Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań public relations, Kreowanie komunikowania: zawartość, kontrola, krytyka, I Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Wrocław 15-17 IX 2008.
 • Wykorzystanie Internetu do realizacji zadań PR w administracji publicznej, Nowe media – Stan obecny i możliwości rozwoju, Instytut Politologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 9-11 VI 2008.
 • Internet jako narzędzie rozwiązywania konfliktów społeczno-politycznych, My i oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce, Instytut nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 12-13 III 2008.
 • Społeczeństwo informacyjne – korzyści i zagrożenia, Media od kuchni, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz 10-11. I. 2008 r.
 • Nowe typy asocjacyjnej komunikacji politycznej na przykładzie wyborów samorządowych w 2006 roku, Nowe media – stan obecny i możliwości rozwoju, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 5-6. VI. 2007 r.
 • Udział w panelu eksperckim "Wolność słowa w Internecie”, III Forum na Rzecz Usług szerokopasmowych, Org. Computerworld, Warszawa 22. XI. 20006.
 • Głosowanie elektroniczne – teoria a praktyka, Oblicza współczesnej polityki – od teorii do praktyki, Instytut Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 17-18 III 2004.
 • Rola Internetu w kampaniach wyborczych w Polsce w latach 1997-2002, Rola wyborów w procesie tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Wydział Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 30 IX 2003.
 • Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego w Polsce – kwestie polityczne, Problemy politologii na progu XXI wieku, Katedra Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 15-16 V 2003.
 • E-demokracja – nowe standardy polskiej kultury politycznej? Kultura polityczna: europejskie standardy a polska rzeczywistość, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 12-13 XII 2002.

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl