Semestr zimowy 2010/2011

Geografia polityczna
Kurs obejmuje rozszerzony program geografii politycznej i ma dać konieczną dla absolwenta politologii wiedzę o współczesnym świecie i zróżnicowaniu ekonomicznym, społecznym, politycznym, kulturowym, religijnym państw i narodów. Daje też podstawy do aktualizowania i pogłębiania tej wiedzy, rozumienia jej kontekstów historycznych, dokonywania samodzielnych analiz sytuacji w różnych częściach świata.

Ćwiczenia: 30 godzin
Punkty ECTS: 7
Syllabus ćwiczeń (plik PDF)
 
 

Współczesne systemy polityczne
Wykład przedstawia funkcjonowanie instytucji politycznych współczesnych państwa, szczególnie parlamentu, rządu i partii politycznych, a także zaznajomienia z regułami analizowania i porównywania poszczególnych systemów. Szczegółowej analizie poddawane są modele rządów najważniejszych współczesnych demokracji oraz stosowane w nich sposoby wyłaniania przywództwa państwowego.

Ćwiczenia: 30 godzin
Punkty ECTS: 7
Syllabus (plik PDF)
 
 
Systemy polityczne
Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych instytucji i procesów politycznych krajów Europy Zachodniej, USA i Rosji. W rezultacie studenci powinni opanować podstawowy zasób pojęć z zakresu analizy instytucji ustrojowych i zjawisk politycznych oraz nabyć praktyczną umiejętność analizy zjawisk codziennej polityki zachodnioeuropejskich demokracji.
 
Ćwiczenia: 30 godzin
Punkty ECTS: 7
Syllabus (plik PDF)
Studia zaoczne, I stopnia

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl