mgr Maria A. Pierzchała

Doktorantka Uniwersytetu Wiedeńskiego od października 2007 r. Absolwentka dziennikarstwa, public relations i studium zarządzania w biznesie na Uniwersytecie Jagiellońskim (2000-2005). W czerwcu 2007 r. ukończyła Wiedeńską Akademię Dyplomatyczną. W 2004 r. odbyła staż w Wydziale Projektów Specjalnych w Kwaterze Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.  

  

mpierzchala@wsb-nlu.edu.pl  

Obszary zainteresowań:

  • organizacje międzynarodowe
  • polityka zagraniczna Austrii i Polski
  • stosunki transatlantyckie
 018 44 99 247
dyżury, pokój B112
   

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl