Artykuły naukowe

Paradoksy tożsamości: wstęp
Wstęp do pierwszego rozdziału przygotowywanej książki
"Antropologia władzy", czerwiec 2008. Artykuł w pliku PDF

Paradoksy tożsamości
Pierwszy rozdział przygotowywanej książki "Antropologia władzy", czerwiec 2008
. Artykuł w pliku PDF

Europa: rewolucja bez ideologii? (Rozważania wokół Traktatu Regulującego UE)
Wprowadzenie do przygotowywanej książki "Antropologia władzy", maj 2008. Artykuł w pliku PDF

Państwo postkomunistyczne – w poszukiwaniu paradygmatu
"Studia Polityczne” 2000, nr 11, s. 7-29.
Artykuł w pliku PDF

Instytucjonalna dynamika rosyjskiego kryzysu: implikacje dla Polski
"Gospodarka Narodowa" 1999, nr 1-2, s. 35-45.
Artykuł w pliku PDF

Kapitalizm polityczny i jego dynamika
"Gospodarka Narodowa" 1997, nr 4/5, s. 14-22. Artykuł w pliku PDF

Rewolucja militarna a koniec komunizmu
"Arcana” 1995, nr 6, s. 35-52. Artykuł w pliku PDF

Polityka postkomunistycznej instytucjonalizacji w perspektywie historycznej - część I
"Studia Polityczne" 1995, nr 4, s. 39-60. Artykuł w pliku PDF

Polityka postkomunistycznej instytucjonalizacji w perspektywie historycznej - część II
"Studia Polityczne" 1995, nr 5, s. 99-115. Artykuł w pliku PDF

Ciągłość i zmiana
"Kultura i społeczeństwo" 1992, nr 1, s. 23-41. Artykuł w pliku PDF

Rewolucji się nie robi, ona przychodzi sama
"Wektory" 1981, nr. 1, s. 16-18. Artykuł w pliku PDF

Czy zmiana formacji?
"Więź" 1989, nr 5, s. 38-49. Artykuł w pliku PDF

W trzy lata po Sierpniu
„Krytyka” 1983, nr 16, s. 23-43. Artykuł w pliku PDF

Systemowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w Polsce
"Przegląd Socjologiczny" 1980, t. 32/2, s. 119-139. Artykuł w pliku PDF

Odmiany władzy (z problemów sterowania w wielkich systemach)
"Studia Socjologiczne" 1973, nr 2 (49), s. 161-178. Artykuł w pliku PDF

Mechanizmy rozwoju i przekształceń struktur organizacyjnych (propozycja typologii)
"Studia Socjologiczne" 1970, nr 2 (37), s. 99-123. Artykuł w pliku PDF

 

Artykuły publicystyczne

Kartel zwany państwem
"Rzeczpospolita” 2001, nr 227 (6000), s. 1
.
Artykuł w pliku PDF

"Okrągły stół” po dziesięciu latach
"Tygodnik Solidarność” 1999, nr 7 (543), s. 19.
Artykuł w pliku PDF

Komercjalizacja państwa
"Rzeczpospolita” 1999, nr 165 (5330), s. 8.
Artykuł w pliku PDF

Od autorytetu państwa do pajęczyny władzy
"Tygodnik Solidarność” 1998, nr 31, s. 15-20. Artykuł w pliku PDF

Władza bez polityki
"Rzeczpospolita” 1998, nr 290, s. 8.
Artykuł w pliku PDF

Kilka słów przestrogi
"Kwartalnik Konserwatywny" 1997, nr 1, s. 8-12.
Artykuł w pliku PDF

Wolność bez odpowiedzialności, czyli rozmowa z duchami
"Rzeczpospolita”, nr 208 (4765), 6 IX 1997, s. 13,16.
Artykuł w pliku PDF

Żyrinowski alibi Jelcyna
"Tygodnik Solidarność” 1994, nr 5, s. 8.
Artykuł w pliku PDF

Ciągłość w zmianie
"Konfrontacje" 1991, nr 9, s. 21. Artykuł w pliku PDF

Przyszłość jako przeszłość
"Fortuna” 1991, nr 2, s. 3-9.
Artykuł w pliku PDF

Koniec PZPR
"Tygodnik Kulturalny" 1990, nr 6, s. 1. Artykuł w pliku PDF

Dwoista kontrola?
"Tygodnik Solidarność” 1990, nr 25 (92).
Artykuł w pliku PDF

Sprzeczności okresu przejściowego
"Tygodnik Solidarność” 1990, nr 7 (74), s. 11. Artykuł w pliku PDF

Przeczekać?
"Tygodnik Solidarność” 1990, nr 5, s. 2.
Artykuł w pliku PDF

Historia i przypadek
"Tygodnik Solidarność” 1990, nr 3 (70), s. 9.
Artykuł w pliku PDF

Autorytaryzm z autorytetem
"Tygodnik Solidarność” 1990, nr 1 (68), s. 6.
Artykuł w pliku PDF

 

Wywiady

Nie można mnie zranić
"Twój Styl", XI 2001. Rozmowa w pliku PDF

Zachować sztandary
"Tygodnik Solidarność" 1993, nr 47, s. 4-5. Rozmowa w pliku PDF

Demokracja dryfuje
"Spotkania" 1992, nr 19, s. 8-9. Rozmowa w pliku PDF

Ontologia surrealizmu
"Ład” 1989, nr 33, s. 3. Rozmowa w pliku PDF


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl