Semestr zimowy 2009/2010

 

Epistemologia porządku
 

Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 4

 

 

Archiwalne

Rok akademicki 2009/2010

Dyktat idei, dyktat formy, dyktat mocy
Wykład
:
30 godzin
Punkty ECTS: 3
Syllabus (plik PDF)

Komunizm i postkomunizm: ewolucyjna teoria skokowej zmiany
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 3

Czy kres buntu mas? Ortega y Gasset czytany po latach
Wykład
:
30 godzin
Punkty ECTS: 4
Syllabus (plik PDF)

 

Rok akademicki 2008/2009

Traktat Lizboński a porządek generowany przez globalny kryzys
Wykład
:
30 godzin
Punkty ECTS
:
4

Syllabus (plik PDF)

Komunizm i postkomunizm: ewolucyjna teoria skokowej zmiany
Wykład
:
30 godzin
Punkty ECTS: 3

Syllabus (plik PDF)

Przedpolityczne fundamenty pojęć używanych w polityce w perspektywie porównawczej
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 3
Syllabus (plik PDF)

 

Rok akademicki 2007/2008

Zarys antropologii władz (kulturowe determinanty funkcjonowania w świecie sieci)
Wykład
:
30 godzin
Punkty ECTS: 3
Syllabus (plik PDF)

Współczesne konteksty władzy (implikacje dla teorii i praktyki)
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 3

Syllabus (plik PDF)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl