Wybrane artykuły

  • Dossier wyborcze - Rosja, „Praktyka Polityczna”, nr 1, 2004.
  • Systemy wyborcze wybranych państw Europy Środkowo - Wschodniej /w:/ Zmiana ordynacji wyborczej?, red. A Wołek, Kraków 2004.
  • Pomiar siły partii politycznych w Parlamencie Europejskim, „Praktyka Polityczna”, nr 2, 2005 (złożone do druku - współautorstwo z Krzysztofem Szczerskim).
  • Populizm, Ośrodek Myśli Politycznej. (artykuł on-line)
  • The “marketing party” as a model for the development of contemporary political parties, “Central European Political Studies Review”, Part 2-3, Volume VIII, spring-summer 2006. (artykuł on-line)
  • Jakiej dynamiki traktatowej potrzebuje Unia Europejska?, „THEMA QUESTIONIS”, nr 3/2006.
  • Marketing parties – new type and renewal of political parties?, “Studia Bobolanum”, 4/2006.
  • Korupcja w Republice Czeskiej - jej wpływ na funkcjonowanie partii politycznych na przykładzie ODS /w:/ A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Ossolineum 2006.
  • Finansowanie partii politycznych w Polsce w latach 2002-2006, ”Athenaeum”, 19/2008.
  • Słowacka partia Smer - źródła sukcesu, "Studia Politologiczne", 13/2009.

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl