Artur Wołek

ur. 1971 r.

  Wykształcenie
2002 Doktor  nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Instytut Studiów Politycznych PAN
1997-1999 Studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych
przy Instytucje Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
1996-1997 Jesus College, University of Oxford
Graduate visiting student
1995-1996  Master of Arts in Political Science
Political Science Department
Central European University, Budapeszt
1990-1995 Magister nauk politycznych
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
1986-1990 V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
   
  Doświadczenie zawodowe
2002 - Wydziału Studiów Politycznych
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz
od 2009 r. Kierownik Zakładu Teorii Polityki
w latach 2007-2008 Dziekan Wydziału Studiów Politycznych
w latach 2002-2007 Kierownik Zakładu Studiów Politycznych
od 2002 r. Adiunkt
2000 - 2007 Katedra Studiów Politycznych
Szkoła Główna Handlowa

Adiunkt (do 2002 - asystent)
1999 - Zakład Filozofii Polityki
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Adiunkt (do 2002 - asystent)
1997 - 2000 Fundacja Grupa Windsor
Dyrektor i członek zarządu
1997 - 2000 Kwartalnik Konserwatywny
Sekretarz Redakcji
1997 - 1999 Współpracownik Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa Michała Kuleszy
1993 - 1995 Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie
Sekretarz
   
  Staże
1996 Redakcja "East European Constitutional Review”, Budapeszt
Dział Constitutional Watch - Polish Update
1993 Redakcja "Tygodnika Powszechnego"
Dział polityczny

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl