Semestr zimowy 2010/2011 

Europa Środkowa
Kultura, historia i polityka Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Rumunii i Chorwacji. Kurs daje podstawową wiedzę na temat kultury, historii i polityki krajów Europy Środkowej. Odwołując się do dziedzictwa historycznego tłumaczy podobieństwa i różnice oraz specyfikę poszczególnych krajów od powstania państwa narodowych w Europie Środkowej, przez doświadczenia komunizmu po budowanie nowoczesnych demokracji. W rezultacie studenci powinni znać podstawowe fakty z historii i polityki omawianych krajów oraz rozumieć i analizować współczesne konflikty je dzielące. Powinni również nabyć umiejętności swobodnego zdobywania szczegółowych informacji na temat polityki i gospodarki krajów Europy Środkowej oraz umieszczania ich w kontekście historycznym i kulturowym.

Konwersatorium: 30 godzin
Punkty ECTS
: 5
Syllabus (plik PDF)

 

Współczesne Systemy Polityczne
Wykład przedstawia funkcjonowanie instytucji politycznych współczesnych państwa, szczególnie parlamentu, rządu i partii politycznych, a także zaznajomienia z regułami analizowania i porównywania poszczególnych systemów. Szczegółowej analizie poddawane są modele rządów najważniejszych współczesnych demokracji oraz stosowane w nich sposoby wyłaniania przywództwa państwowego.

Wykład: 30 godzin
Ćwiczenia
: mgr Marta Olszowska, 30 godzin
Punkty ECTS
: 6
Syllabus (plik PDF)

 

Teoria polityki
Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat teoretycznych uwarunkowań poznania polityki. W rezultacie studenci powinni nabyć praktyczną umiejętność analizy zjawisk codziennej polityki, zwłaszcza podejmowania decyzji politycznych, przy użyciu poznanych narzędzi teoretycznych. Kurs przedstawia zasady dokonywania analizy zjawisk politycznych, wskazuje na podstawowe nurty i szkoły interpretacji polityki i teorii polityki. Bardziej szczegółowo podejmuje zagadnienia związane z polityką jako procesem podejmowania wiążących decyzji w sprawach publicznych, teorią państwa i teorią demokracji.

Wykład: 30 godzin
Ćwiczenia:
mgr Michał Wysocki, 15 godzin
Punkty ECTS:
5
Syllabus (plik PDF)

 

Instytucje publiczne w Polsce
Kurs wprowadza w analizę instytucji publicznych, zwłaszcza politycznych. Instytucje to relatywnie stabilne reguły politycznej gry, które ukierunkowują zachowania aktorów sceny politycznej. Pod powierzchnią formalnych kompetencji instytucji kipi życie nieformalnych reguł, bez zrozumienia których obserwator polityki pozostaje wobec wielu zjawisk bezradny. Jest to szczególnie ważne w przypadku krajów, gdzie reguły są świeżym wynikiem radykalnych zmian społecznych, np. upadku systemu komunistycznego.
 
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS
: 6
Syllabus (plik PDF)
Studia zaoczne, I stopnia

 

Teoria polityki
Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat teoretycznych uwarunkowań poznania polityki. W rezultacie studenci powinni nabyć praktyczną umiejętność analizy zjawisk codziennej polityki, zwłaszcza podejmowania decyzji politycznych, przy użyciu poznanych narzędzi teoretycznych. Kurs przedstawia zasady dokonywania analizy zjawisk politycznych, wskazuje na podstawowe nurty i szkoły interpretacji polityki i teorii polityki. Bardziej szczegółowo podejmuje zagadnienia związane z polityką jako procesem podejmowania wiążących decyzji w sprawach publicznych, teorią państwa i teorią demokracji.

Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS:
10
Ćwiczenia: mgr Michał Wysocki, 15 godzin
Syllabus (plik PDF)
Studia zaoczne, II stopnia

 

 

Archiwalne

Rok akademicki 2009/2010

Nauka o państwie i prawie
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 5
Syllabus (plik PDF)

Europa Środkowa
Konwersatorium: 30 godzin
Punkty ECTS
: 5
Syllabus (plik PDF)

Współczesne Systemy Polityczne
Wykład: 30 godzin
Ćwiczenia
: dr Kinga Wojtas-Jarentowska, 30 godzin
Punkty ECTS
: 6
Syllabus (plik PDF)

Teoria polityki
Wykład:
30 godzin
Ćwiczenia
:
mgr Michał Wysocki, 15 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus (plik PDF)

Instytucje publiczne w Polsce
Wykład:
30 godzin
Punkty ECTS
: 6
Syllabus (plik PDF)

Studia zaoczne, I stopnia

Polityka w administracji publicznej
Wykład
: 30 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus (plik PDF)

 

Rok akademicki 2008/2009

Metodologia badań politologicznych
Wykład
: 30 godzin
Konwersatorium
: mgr Leszek Skiba, 15 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus (plik PDF)
 
System polityczny RP
Wykład:
30 godzin
Ćwiczenia
:
mgr Leszek Skiba, 30 godzin
Punkty ECTS
:
6
Syllabus (plik PDF)
 
Wprowadzenie do badań politologicznych
Wykład
: 15 godzin
Ćwiczenia
:
mgr Magdalena Rączka, 30 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus (plik PDF)
 
Nauka o państwie i prawie
Wykład:
30 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus (plik PDF)
 
Europa Środkowa
Konwersatorium:
30 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus (plik PDF)

Współczesne Systemy Polityczne
Wykład:
30 godzin
Ćwiczenia
:
mgr Kinga Wojtas, 30 godzin
Punkty ECTS
: 6
Syllabus (plik PDF)

Etyka polityki
Wykład:
15 godzin
Punkty ECTS:
2
Syllabus (plik PDF)

 

Rok akademicki 2007/2008

System polityczny RP
Wykład:
30 godzin
Ćwiczenia:
mgr Jacek Dunikowski, 30 godzin
Punkty ECTS:
6
Syllabus (plik PDF)

Wprowadzenie do badań politologicznych
Wykład:
15 godzin
Ćwiczenia
:
mgr Magdalena Rączka, 30 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus wykładu (plik PDF)

Europa Środkowa
Konwersatorium:
30 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus (plik PDF)

Metodologia Badań Politologicznych
Wykład:
15 godzin
Ćwiczenia
:
mgr Magdalena Rączka, 30 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus wykładu (plik PDF)

Współczesne Systemy Polityczne
Wykład:
30 godzin
Ćwiczenia
:
mgr Kinga Wojtas, 30 godzin
Punkty ECTS
:
6
Syllabus (plik PDF)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl