Publikacje

 

DEMOKRACJA NIEFORMALNA. KONSTYTUCJONALIZM I RZECZYWISTE REGUŁY POLITYKI W EUROPIE ŚRODKOWEJ PO 1989 R.

"Demokracja nieformalna to system reguł, które rządzą polityką postkomunistyczną. Daleko im do formalnych reguł konstytucji, ale świat, który się z nich wyłania, to nie tylko ciche układy w gabinetach polityków. Politycy rzeczywiście podporządkowują się różnym nieformalnym, pozaprawnym regułom.
(...) W państwach Europy Środkowej rzeczywiste reguły polityki mają swoje źródło w sposobie odchodzenia tych krajów od komunizmu. Analiza odmiennych sposobów radzenia sobie z dziedzictwem komunizmu i odmiennych zasad dystrybucji władzy w Polsce, Czechach i na Węgrzech pokazuje, że drogi obrane w 1989 roku do dziś tłumaczą różnice w polityce tych krajów." (Fragment przedmowy)

Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004

STRESZCZENIE / SPIS TREŚCI


PRZEWODNIK MŁODEGO OBYWATELA. PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH, ZAKRES PODSTAWOWY
 
Program zakłada przekazanie najważniejszych informacji dotyczących zasad i procedur demokracji konstytucyjnej oraz ustroju RP. Równocześnie przekazuje praktyczną wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią młodym ludziom świadome uczestnictwo w debacie publicznej i skuteczne obywatelskie działanie. (za: CEO)

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2003

Współautor z G. Czetwertyńską, T. Mertą, A. Pacewicz, J. Strzemiecznnym

STRONA PROJEKTU


REFORMATORZY I POLITYCY. GRA O REFORMĘ USTROJOWĄ ROKU 1998 WIDZIANA OCZAMI JEJ AKTORÓW
"Książka Jadwigi Milewicz i Artura Wołka jest ważną próbą udokumentowania historii przebiegu odbudowy samorządu. Zapis wypowiedzi osób, które uczestniczyły w realizacji reformy administracyjnej, jest cennym źródłem informacji o ich poglądach, celach działania i wydarzeniach. Ale jest też on ważnym przyczynkiem do rozważań nad mechanizmami podejmowania decyzji i siłą sprawczą przemian."
(Fragment przedmowy autorstwa prof. Jerzego Regulskiego)

"DANTE", WSB-NLU, Kraków-Nowy Sącz 2002. Wydanie drugie uzupełnione

Współautorstwo z Jadwigą Emilewicz

SPIS TREŚCI


REFORMERS AND POLITICIANS: THE POWER PLAY FOR THE 1998 REFORM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN POLAND AS SEEN BY ITS MAIN PLAYERS
 
"Public Administration Reform, which took place in 1998, was a vary important political and administrative issue for contemporary Poland and had a great influence on shape of the public management system and general picture of our Country. Work to reform Poland was done by politicians, experts and many other people. This book presents some of those people but the main subject of it is a portrayal of the decision maiking process presented through their opinions, comments and views."
(Fragment przedmowy autorstwa prof. Barbary Kurdyckiej)

ELIPSA, Warszawa 2002

Współautorstwo z Jadwigą Emilewicz

SPIS TREŚCI


STANISŁAW ESTREICHER O KONSTYTUCJI I POLITYCE II RZECZYPOSPOLITEJ
 
"Antologia tekstów Stanisława Estreichera zamieszczona w tym tomie obejmuje tylko prace powstałe w okresie II Rzeczypospolitej o możliwie wyraźnie politycznym bądź konstytucyjnym charakterze. (...) W ramach tych ograniczeń wybór w sposób możliwie pełny stara się przedstawić myśl Estreichera dotyczącą konstytucji i polityki II Rzeczypospolitej." (Fragment wstępu)

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001

WSTĘP / SPIS TREŚCI

 

Publikacje redagowane

 

 

WŁADZA WYKONAWCZA W POLSCE I EUROPIE

WSB-NLU
Nowy Sącz 2009

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE (plik PDF)

 


WŁADZA I POLITYKA LOKALNA.
POLSKIE WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

"DANTE", OMP, WSB-NLU
Kraków-Nowy Sącz 2008

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY ON-LINE

 

       

 

ZMIANA ORDYNACJI WYBORCZEJ

"DANTE"
Kraków 2004

SPIS TREŚCI
THE END OF TRANSFORMATION ERA?

WSB-NLU
Nowy Sącz 2003

SPIS TREŚCI

       
 
 
NOWA ORDYNACJA WYBORCZA
 
Grupa Windsor
Warszwa 1999
 

 

PORZĄDEK WOLNOŚCI

DANTE-ARARAT Kraków-Warszawa 1998

SPIS TREŚCI 

 

 

Artykuły i rozdziały w książkach

 • A. Wołek, Jugosławia (wstęp, kalendarium, glosariusz) w: Słownik dysydentów (1956-1989), Ośrodek Karta, Warszawa 2008. (zobacz informacje na temat projektu)
 • A. Wołek, Trwałość instytucji nieformalnych jako element oceny stosowania Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4, s. 275-291. (czytaj w pliku PDF)
 • A. Wołek, Lustration and Decommunization as a Legitimacy Enhancement Instrument: Dealing with the Past’s Influence on Present Rules of Politics, w: A. Blasko, D. Janušauskienė (red.), The Political Transformation in Central and Eastern Europe, Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D. C. 2007. (czytaj w pliku PDF)
 • A. Wołek, Polish Voters 2005: Volatility at Its Extreme or a Brave New World of Stabilization, w: V. Hloušek, R. Chytilek (red.), Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrad Group Countries, Democracy and Culture Studies Centre, Brno 2007, s. 57-78. (strona Democracy and Culture Studies)
 • Hasła Babić Milan, Budiša Dražen, Dabčević-Kučar Savka, Djindjić Zoran, Djukanović Milo, Koštunica Vojislav, Mesić Stjepan, Račan Ivica, Uzunović Nikola w: W. Roszkowski, J. Kofman (eds.), Biographical Dictionary of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century, M.E. Sharpe, Armonk, N.Y. 2006
 • Rozdziały w podręczniku akademickim P. Kaczorowski (red.), Nauka o państwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, ss. 85-106; 140-144; 149-154.
 • A. Wołek, Polskie systemy wyborcze i kryzys legitymizacji polskiej polityki, w: A. Wołek (red.), Zmiana ordynacji wyborczej?, Dante, Kraków 2004, s. 42-61(czytaj w pliku PDF**)
 • A. Wołek, Lustracja jako walka o reguły polityki i próba wzmocnienia legitymizacji nowych demokracji, „Studia Polityczne” 2004, nr 15. (czytaj w pliku PDF)
 • Hasła Babić Milan, Budiša Dražen, Dabčević-Kučar Savka, Djindjić Zoran, Djukanović Milo, Koštunica Vojislav, Mesić Stjepan, Račan Ivica, Uzunović Nikola w: W. Roszkowski, J. Kofman (red.), Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, ISP PAN-OW Rytm, Warszawa 2004, ss. 51; 155; 234; 260-261; 261-262;638-639; 820-821; 1034; 1338.
 • Hasła Partie polityczne, Ustrój polityczny w: B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, WAM, Kraków 2004, ss. 849-859; 1503-1512.
 • Artykuły publicystyczne w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Nowym Państwie”, „Znaku”, „Arcanach”, „Kwartalniku Konserwatywnym”.

 

Ważniejsze Wystąpienia na konferencjach i seminariach

 • Lustration and Decommunization as a Legitimacy Enhancement Instrument, Columbia University, Nowy Jork, grudzień 2007
 • Teaching on Corruption, Curriculum Research Centre Public Policy Seminar, Budapeszt, kwiecień 2006
 • Informal Rules of Politics, Corruption and the Quality of Democracy in East-Central Europe, 3rd General Conference of European Consortium for Political Research, Budapeszt, wrzesień 2005
 • Do Constitutions Matter? Central Europe’s Crooked Constitutionalism, Junior Fellows Seminar, Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń, kwiecień 2000
 • Central Europe's Peculiar Conservatism, Brave New World II Political Theory Graduate Conference, Manchester, czerwiec 1997
 • The Right-Wing Agenda for Central Europe, Oksford, Nuffield College Seminar on Post-Communist Transitions, marzec 1997
 • Where Is the Meaning of Conservatism? A Methodological Investigation, Oksford, Political Theory Graduate Seminar, grudzień 1996

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl