Tomasz Wołowiec

 ur. 15 października 1972 w Krakowie

 

  Wykształcenie
2001
Doktorat, tytuł rozprawy: "Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych
w Polsce lat dziewiędziesiątych"
Wydział Nauk Społecznych Katolockiego Uniwersytetu Lubelskiego   
 1996 Magisterium
Wydział Nauk Społecznych Katolockiego Uniwersytetu Lubelskiego
   
  Doświadczenie zawodowe
1997 - 2001 Urząd Gminy Uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
1998 - 2001 Studium Administracji i Zarządzania w Muszynie i Grybowie
Studium Menedżerów Turystyki w Krynicy i Nowym Sączu

Wykładowca
Prowadzone zajęcia: Podstawy ekonomii, Ekonomika turystyki, Rachunkowość
1999 - 2002 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Instytut Ekonomiczny
Asystent (od IV 2001 wykładowca)
Zajęcia z zakresu podstaw finansów
2001 - 2002 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – Wydział Ekonomiczny
Adiunkt, Kierownik Zespołu Ekonomii Turystyki
Prowadzone zajęcia: Podstawy finansów, Finanse przedsiębiorstw, Ekonomia Turystyki
♦ Członek zespołu ds. projektu zagospodarowania ośrodka dydaktycznego
   w Kielnarowej
♦ Odpowiedzialny za współpracę Wydziału Ekonomicznego z zagranicą
2001 - 2004 Katolicki Uniwersytet Lubelski – Instytut zarządzania i marketingu
Wykładowca
Prowadzone zajęcia: Finanse publiczne, Przedsiębiorczość, Zarządzanie finansami lokalnymi, Bankowość
2002 - Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University – Katedra Ekonomii
Adiunkt, Kierownik Zakładu Ekonomii
Prowadzone zajęcia (studia I i II stopnia): Mikroekonomia, Makroekonomia, Finanse publiczne, Podatki i prawo podatkowe, Ekonomika Turystyki i Hotelarstwa
Prowadzone zajęcia (studia podyplomowe): Zarządzanie przez podatki, Zarządzanie pieniądzem, Bankowość, Kontrola Podatkowa
♦ Pełnomocnik Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania ds. szkoleń
♦ Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
♦ Konsultant w zespole badawczym zajmującym się badaniem koniunktury
   gospodarczej na przykładzie województwa małopolskiego
2002 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
Doradca ds. ekonomicznych i prawnych
2006 - STOMOZ – Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej
Członek Rady Programowej miesięcznika „Antidotum – zarządzanie w ochronie zdrowia”
2007 - Euro Direct
Trener/wykładowca
2007 - Huta „Kościuszko” S.A. z siedzibą w Chorzowie
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2007 - Huta „Kościuszko” S.A. z siedzibą w Chorzowie
p.o. Prezesa Zarządu
   
  Osiągnięcia organizacyjne
 
Współautor programu szkoleniowego zrealizowanego dla ”Micorsoft Business Solutions” we współpracy z WSB-NLU, PKPP, Domu Maklerskiego Penetrator oraz Kancelarii Prawnej MC Kenzie
/szkolenia dla ponad 300 menedżerów firm sektora MŚP/
  Autor programu studiów podyplomowych WSB-NLU dla Doradców Podatkowych
  Autor programu studiów podyplomowych WSB-NLU „Zarządzanie w Turystyce i hotelarstwie”
  Współautor programu szkoleń dla dziennikarzy regionalnych zajmujących się problematyką ekonomiczną we współpracy z Departamentem Polityki Społecznej NBP
   
  Nominacje i nagrody
2004 Nominacja do nagrody naukowej im. Profesora Marcina Bielskiego, WSB-NLU w Nowym Sączu
2004 Nagroda Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania WSB-NLU w Nowym Sączu dla najlepszego wykładowcy w opinii studentów w roku akademickim 2003/2004
2005 Nominacja do nagrody naukowej im. Profesora Marcina Bielskiego, WSB-NLU w Nowym Sączu
2005 Nagroda Rektora WSB-NLU w Nowym Sączu dla najwyżej ocenionego pracownika dydaktycznego Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania w roku akademickim 2004/2005
2006 Nagroda Rektora WSB-NLU w Nowym Sączu dla najwyżej ocenionego pracownika dydaktycznego Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania w roku akademickim 2005/2006
2007 Przyznawana przez Rektora WSB-NLU w Nowym Sączu Nagroda „Buldoga” za organizację i kierownictwo grupy zadaniowej realizującej w roku 2006 program szkoleń „Przyjaciele Sukcesu” wraz z firmą Microsoft Dynamics oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
   
  Aktywność publiczna
2006 - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o/Kraków - członek
2006 - Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierowania o/Kraków - członek (srebrna odznaka)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl