Michał Wysocki

ur. 1983 r.

  Wykształcenie
2009

Studia podyplomowe w zakresie doradztwa politycznego, Program operacyjny Patriotyzm Jutra jako narzędzie realizowania polityki wobec przeszłości w latach 2006-2008
Wydział Studiów Politycznych
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

2007 Magisterium, Relacja polityki i historii w publicystyce Adama Michnika po 1989 roku
Instytut Politologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
2005 Licencjat, Potem kiedy zamieszkamy w owocach – Legitymizacja typu rewolucyjnego jako przyczyna niespójności polskiego komunizmu
Wydział Studiów Politycznych
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
2004 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki 2004/2005
2003-2005 Stypendysta Funduszu Stypendialnego im. Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w WSB-NLU 
1995-2002 III Liceum Ogólnokształcące, Zabrze
Klasa eksperymentalna o siedmioletnim programie naucznia
   
  Doświadczenie zawodowe
2007 - Wydział Studiów Politycznych
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz
Asystent, prowadzone kursy: Nauka o polityce, Myśl polityczna, Unia Europejska
2007 Muzeum Historii Polski, Warszawa
Koordynator projektu badawczego "Działania państwa polskiego w sferze historii po II wojnie światowej"
  ♦ nadzór merytoryczny i administracyjny nad realizacją projektu
  ♦ współredakcja tekstów
2006 Departament Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa
Współtwórca i koordynator projektu badawczego "Działania państwa polskiego w sferze historii po II wojnie światowej"
  ♦ przygotowanie metodologii projektu
  ♦ wybór zakresu tematycznego i autorów
  ♦ przygotowanie struktury obowiązków przy realizacji projektu
2005-2006 Biuro Projektów Międzynarodowych
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz
  ♦ pozyskiwanie funduszy publicznych
  ♦ programowanie i przygotowywanie projektów
  ♦ zarządzanie realizowanymi projektami
Zrealizowane projekty:
  ♦ „Od Parlamentu Europejskiego do edukacji obywatelskiej. Edukacja obywatelska a przyszłość Unii Europejskiej” (Agreement number INFO/2005/3/03).
  ♦ „Przyszłość UE – My dziś i jutro”  (umowa o wykonanie zadania publicznego nr 502/2005 UKIE).
Wnioski niezrealizowane:
  ♦ „Wiedza i umiejętności drogą do nowoczesnej i sprawnej administracji samorządowej.” Projekt złożony do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
2004 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, III Liceum Ogólnokształcące, Zabrze
Praktyka studencka: prowadzenie zajęć z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie w klasach maturalnych
2003-2004 Uczelniany Zespół Planowania Strategicznego WSB-NLU, Nowy Sącz
Asystent Sekretarza Zespołu
2003 Urząd Miasta w Zabrzu
Praktyka studencka
   
  Aktywność publiczna
2007 - Res Publica Nowa
Członek Rady Redakcyjnej pisma
2003-2006 THEMA QUESTIONIS
Pomysłodawca i redaktor naczelny pisma poświęconego problematyce polityczno-społecznej
1999-2002 Elitarny Klub Wolnej Myśli
Koordynator szkolnego klubu dyskusyjnego
2001 Szczyt Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Triest
Gość delegacji rządowej
2000 Szczyt Grupy Wyszehradzkiej, Bratysława
Gość delegacji rządowej

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl