Strona w budowie

 

Polityka wobec historii 
Wybór pozycji naukowych i publicystycznych poświęconych polityce wobec przeszłości po 1989 roku

 

Wokół postulatu "polityki wobec przeszłości" 

Pozycje książkowe

 • M. A. Cichocki, T. Merta (red.), W obronie zdrowego rozsądku, Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.
 • M. A. Cichocki, Władza i pamięć, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2005.
  Zob. recenzja autorstwa Bronisława Wildsteina: B. Wildstein, Recenzja książki Marka Cichockiego, www.omp.org.pl. (czytaj on-line)
 • D. Karłowicz, Koniec snu Konstantyna, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2004.
 • R. Kostro, T. Merta (red.), Pamięć i odpowiedzialność, Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Konserwatywne, Kraków-Wrocław 2000.
 • A. Panecka (red.), Polityka historyczna, historycy – politycy – prasa, Muzeum Postania Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • P. Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Słowo/obraz peryferia, Gdańsk 2005
 • D. Gawin (red.), Lekcja Sierpnia, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 • A. Dudek, Reglamentowana rewolucja, Arcana, Kraków 2005.
 • M. Król, Patriotyzm przyszłości, Rosner i wspólnicy, Warszawa 2004.
 • Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.
 • P. Śpiewak (red.), Spór o Polskę, WN PWN, Warszawa 2000.
 • J. Kloczkowski (red.), Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, OMP, Kraków 2007.
 • B. Wildstein, Dekomunizacja, której nie było, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2000.
  Zob. recenzja autorstwa Antoniego Dudka: A. Dudek, Czas przeszły niedokonany, „Życie”, 23.11.2000
  (czytaj on-line)

 

Wybór artykułów - "Rzeczpospolita"

 • A. Dudek, Bitwa o pamięć, "Rzeczpospolita", 16.12.2006.
 • D. Gawin, Wspólnota przeszłości, "Rzeczpospolita", 07.10.2006.
 • A. Mencwel, Dwie trumny wiecznie żywe, "Rzeczpospolita", 30.09.2006.
 • A. Mencwel, Tradycja do remontu, "Rzeczpospolita", 16.09.2006.
 • M. A. Cichocki, Polityka pamięci, "Rzeczpospolita", 10.06.2006.
 • W. Roszkowski, Polacy i wolność, "Rzeczpospolita", 04.05.2006.
 • T. Łubieński, Wstyd wstydu nie przynosi, "Rzeczpospolita", 30.07.2005.
 • I. Krzemiński, Pamięć i polityka, "Rzeczpospolita", 11.05.2005.
 • M. A. Cichocki, Historia powraca, "Rzeczpospolita", 14.12.2004.
 • A. Nowak, Nihilizm historyczny, "Rzeczpospolita", 16.09.2004.
 • J. A. Majcherek, Pułapki polityki historycznej, "Rzeczpospolita", 14.09.2004.
 • D. Karłowicz, Niezgoda na amnezję, "Rzeczpospolita", 07.08.2004.
 • B. Wildstein, Koniec III Rzeczypospolitej, "Rzeczpospolita", 15.05.2004. (czytaj on-line)
 • R. Kostro, K. M. Ujazdowski, Odzyskać pamięć, "Rzeczpospolita", 27.09.2003.
 • B. Wildstein, Pamięć i jej wrogowie, „Rzeczpospolita”, 02.10.2004.
 • R. Kostro, Sposób na własny wizerunek, "Rzeczpospolita", 01.10.2001.
 • B. Wildstein, Dziejów honoru ciąg dalszy, "Rzeczpospolita", 13.02.2001 (czytaj on-line)

 

Wybór artykułów - "Gazeta Wyborcza"

 • P. Machcewicz, Jak polityka zaszkodziła polityce historycnej, "Gazeta Wyborcza", 14.09.2007 (czytaj on-line)
 • A. Leszczyński, Nadeszła "polityka historyczna", "Gazeta Wyborcza", 09.01.2007. (czytaj on-line)
 • A. Michnik, Wściekłość i wstyd, smutek i duma, "Gazeta Wyborcza", 17.12.2005, s. 14.
 • A. Michnik, Cebula, święci i posiadacze prawdy, „Gazeta Wyborcza”, 25.11.2006, s. 18.
 • A. Michnik, Polityka historyczna. Wariant rosyjski, "Gazeta Wyborcza", 28.09.2006. (czytaj on-line)
 • A. Michnik, Jacek by wybaczył pewno i tym draniom, „Gazeta Wyborcza”, 30.08.2006, s. 1.
 • J. Jedlicki, Czy państwo ma rządzić historią, "Gazeta Wyborcza", 16.06.2006. (czytaj on-line)
 • A. Leszczyński, Polityka historyczna. Wielki strach, "Gazeta Wyborcza", 07.04.2006. (czytaj on-line)
 • P. Wroński, Polityka historyczna fundamentem IV RP, "Gazeta Wyborcza", 31.03.2006. (czytaj on-line)
 • J. Kurski, Kicz patriotyczny, "Gazeta Wyborcza", 06.01.2006. (czytaj on-line)
 • Po co nam polityka historyczna - debata "Gazety", "Gazeta Wyborcza", 30.09.2005 (czytaj on-line)
 • A. Michnik, Rana na czole Adama Mickiewicza, "Gazeta Wyborcza", 05.11.2005; 12.11.2005; 19.11.2005; 26.11.2005.
 • A. Michnik, Ultrasi rewolucji moralnej, „Gazeta Wyborcza”, 16.04.2005, s .13.
 • J. Żakowski, Rewanż pamięci, „Gazeta Wyborcza”, 25.05.2001 (czytaj on-line)
 • A. Kubik, M. Olejnik, Pożegnanie z bronią – Adam Michnik – Czesław Kiszczak, „Gazeta Wyborcza”, 03.02.2001.
 • W. Cimoszewicz, A. Michnik, O prawdę i pojednanie, "Gazeta Wyborcza", 9.09.1995.
 • A. Michnik, Godność i strach, "Gazeta Wyborcza", 07.05.1994, s. 8.
 • A. Michnik, Polskie kołowe kredo, "Gazeta Wyborcza", 31.12.1993, s. 12.
 • A. Smolar, Co będzie jeśli wygra SLD?, "Gazeta Wyborcza",  4.09.1993.
 • Cz. Miłosz, O nacjonalizmie, "Gazeta Wyborcza", 2.01.1993.
 • A. Michnik, Wszystko to było jak czarny sen, „Gazeta Wyborcza”, 06.06.1992, s. 24.
 • A. Michnik, W imię przebaczenia..., "Gazeta Wyborcza", 13.12.1991, s. 5.
 • A. Michnik, Trzy nacjonalizmy, „Gazeta Wyborcza”, 10.02.1990. (Zob. A. Michnik, Trzy fundamentalizmy, „Krytyka” 1991, nr 36.)
 • A. Michnik, Jakiej Polski pragniemy, „Gazeta Wyborcza”, 10.11.1989, s. 3.

 

Wybór artykułów - "Tygodnik Powszechny"

 • W. Pięciak, Europa: powrót historii, "Tygodnik Powszechny", 46/2006. (czytaj on-line)
 • M. A. Cichocki, Podzielona pamięć wspólnej Europy, "Tygodnik Powszechny", 46/2006. (czytaj on-line)
 • Historia i jej rekonstrukcje - wywiad z A. Giddensem, "Tygodnik Powszechny", 46/2006. (czytaj on-line)
 • R. Graczyk, Historia, tylko jaka?, "Tygodnik Powszechny", 46/2006. (czytaj on-line)
 • A. Smolar, Polska Kwasniewskiego, "Tygodnik Powszechny”,  07.01.1996.
 • J. Tischner, PRL - wesoły nieboszczyk?, "Tygodnik Powszechny", 12.02.1995.
 • J. Nowak-Jezioranski, Od III Rzeczpospolitej do Drugiej Polski Ludowej, „Tygodnik Powszechny”,  25.09.1994.
 • A. Paczkowski, Wojna o PRL, „Tygodnik Powszechny” , 07.08.1994.
 • M. Król, Ojczyzna, "Tygodnik Powszechny", 09.02.1992.
 • St. Stomma, Ojczyzna, "Tygodnik Powszechny", 16.08.1992.
 • J. Turowicz, Chrześcijanie, Polacy, Żydzi, "Tygodnik Powszechny", 17.02.1991.
 • B. Geremek, Polski układ nadziei, "Tygodnik Powszechny", 17.06.1990.
 • J. Tischner, Homo sovieticus. Między Wawelem a Jasną Górą, "Tygodnik Powszechny", 24.06.1990.
 • J. Tischner, Dokąd prowadzi ta droga, "Tygodnik Powszechny", 19.11.1989.

    

Wybór artykułów - Ośrodek Myśli Politycznej

 • D. Gawin, Krytyczny patriotyzm - próba bilansu, www.omp.org.pl. (czytaj on-line)
 • Z. Krasnodębski, Komunizm - przeszłość, która nie chce przeminąć, www.omp.org.pl. (czytaj on-line)
 • Z. Krasnodębski, Modernizacja po polsku, www.omp.org.pl. (czytaj on-line)
 • Z. Krasnodębski, O czasach postpatriotycznych, www.omp.org.pl. (czytaj on-line)
 • Z. Krasnodębski, O genezie III Rzeczpospolitej raz jeszcze, www.omp.org.pl. (czytaj on-line)
 • M. Kuniński, Antykomunizm nie jest w modzie, www.omp.org.pl. (czytaj on-line)
 • R. Legutko, Co nam zostało z antykomunizmu, www.omp.org.pl. (czytaj on-line)
 • R. Matyja, Trzecia Rzeczpospolita - kłopoty z tożsamością, www.omp.org.pl. (czytaj on-line)
 • A. Walicki, Nieporozumienia wokół antykomunizmu, www.omp.org.pl (czytaj on-line)
 • B. Wildstein, Antykomunizm po komunizmie, www.omp.org.pl. (czytaj on-line)
 • T. Merta, Anty-antykomunizm czyli antykomunizm roztropny, www.omp.org.pl. (czytaj on-line)

 

Wybór artykułów -  "Dziennik"

 • Czy potrzebujemy patriotyzmu - rozmowa Jana Wróbla z Jadwigą Staniszkis i Marcinem Królem, "Dziennik", 24.10.2007. (czytaj on-linie)
 • J. Staniszkis, Kaczyńscy manipulują przeszłością, "Dziennik", 20.08.2007. (czytaj on-line)
 • J. Gowin, Pamięć bywa wybiórcza, "Dziennik", 12.06.2007. (czytaj on-line)
 • M. Rybiński, Don Kichotowie antylustracji, "Dziennik", 23.01.2007. (czytaj on-line)
 • R. Matyja, Niespodziewany moment prawdy, "Dziennik", 20.01.2007. (czytaj on-line)
 • P. Zaremba, Antylustratorzy, pokażcie pozytywny program, "Dziennik", 13.01.2007. (czytaj on-line)
 • J. Lityński, Nową Polskę tworzą Rybiński i Gomułka, "Dziennik", 11.01.2007. (czytaj on-line)
 • M. Rybiński, Koniec Polski Kiszczaka i Michnika, "Dziennik", 10.01.2007. (czytaj on-line)
 • Z. Najder, Polityka poza historią, "Dziennik", 11.08.2004. (czytaj on-line)

 

--

 • A. Walicki, Czy PRL była państwem totalitarnym?, "Polityka", 21.07.1990.
 • Z. Rudny, Szkice o metamorfozach i nomenklaturze, "Dziś" 1990/1.
 • B. Wildstein, Wybieranie przeszłości, czyli choroba pamięci, Życie", 16.11.1996.
 • J. Jedlicki, Walka z chochołem, "Życie", 26.11.1996.
 • Tolerowana agentura, rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, "Nowe Państwo", 16.01.1996.
 • R. Legutko, Ich baza, ich nadbudowa?, "Życie", 31.08.1998.
 • J. Życiński, Amnezja czy salonowe tabu?, "Znak", 1992/2.
 • P. Wierzbicki, Przez Michnika do Rydzyka, czyli o podobieństwie pewnych dwóch skrajności, "Gazeta Polska", 14.01.1998.
 • P. Adamowicz, Solidarność i pamięć, "Przegląd Polityczny" 73/2005.
 • T. Wołek, W cieniu Michnika, "Przegląd Polityczny" 73/2005.
 • M. Beylin, Trybunał zamiast debaty publicznej, "Przegląd Polityczny" 73/2005.
 • M. Kula, I. Chruślińska, Jaka prawda, jaki mit?, "Przegląd Polityczny" 66/2004.
 • A. Chwalba, J. A. Majcherek, Czy wystarczy prawda historyczna, "Przegląd Polityczny” nr 75/2006.
 • D. Gawin, O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu, "Przegląd Polityczny” nr 75/2006.
 • Polska polityka historyczna w: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 5/2006.
 • P. Śpiewak, Kłopoty z pamięcią - dyskusje prasowe o historii PRL, "Res Publica Nowa". (czytaj on-line
 • Polityka historyczna - za i przeciw, "Mówią wieki", VIII 2006. (czytaj on-line)

 

 

Zagadnienie pamięci historycznej

 

Pozycje książkowe

 • B.Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, WN Scholar, Warszawa 2006.
 • A. Szpociński, P. T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu, WN Scholar, Warszawa 2006
 • K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, UMCS, Lublin 2006
 • R. Traba, Historia. Przestrzeń dialogu, ISP PAN, Warszawa 2006
 • M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, DiG, Warszawa 2002
 • P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005.
 • J. Maternicki (red.), Świadomość historyczna jako przedmiot badań historycznych, socjologicznych i historyczno - dydaktycznych, Warszawa 1985.
 • J. Topolski, Świadomość historyczna Polaków, Łódź 1981.
 • J. Rulka, Wartości w edukacji historycznej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1999.
 • J. Rulka, Z dziejów nauczania historii w krajach europejskich, UMK, Trouń 1991.
 • J. Rulka, Przemiany świadomości historycznej młodzieży, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1991.
 • J. Rulka, Współczesne problemy edukacji historycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, PWN, Warszawa 1969.
 • J. Filipowicz, Pojęcie pamięci społecznej w nauce polskiej, "Kultura i historia", 06.01.2007. (czytaj on-line)

 

Badania świadomości historycznej Polaków

 • Od komuny do demokracji i kapitalizmu. Pamięć i zapominanie, TNS OBOP, Warszawa 2007.
 • Polacy wobec swojej historii, TNS OBOP, Warszawa 2006.
 • Świadomość historyczna Polaków, TNS OBOP, Warszawa 2005.
  Badania przeprowadzone przez Magdalenę Reykowską-Cybulko na zamówienie TVP.
 • Polacy o Solidarności po obchodach jej 25-lecia, TNS OBOP, Warszawa 2005. (czytaj on-line)
 • Sierpień 1980 roku po dwudziestu latach, TNS OBOP, Warszawa 2005. (czytaj on-line)
 • Dzieło Solidarności, TNS OBOP, Warszawa 2005. (czytaj on-line)
 • Lustracja w lustrze TNS OBOP, TNS OBOP, Warszawa 2005. (czytaj on-line)
 • Mówienie o zapomnianym, TNS OBOP, Warszawa 2004. (czytaj on-line)
 • O odświętnej pamięci narodowej, TNS OBOP, Warszawa 2004. (czytaj on-line)
 • Sąsiedzi, TNS OBOP, Warszawa 2004. (czytaj on-line)
 • ...

 

Dokumenty, instytucje

 

Dokumenty Ministra Kultury

 

ekspertyzy i analizy

 

ustawy

 

kwerenda prasowa


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl