Książki

POTEM, KIEDY ZAMIESZKAMY W OWOCACH
LEGITYMIZACJA TYPU REWOLUCYJNEGO JAKO
PRZYCZYNA NIESPÓJNOŚCI POLSKIEGO KOMUNIZMU

Wyśnioną Polskę budowano przeszło czterdzieści lat. Czas upływał a teraźniejszość wciąż odbiegała od świetlanej wizji. Przeciwnie  w miarę trwania socjalizmu, system społeczno-polityczny formacji tracąc na represyjności przybrał postać absurdalną, nie znajdującą precedensu w dziejach. Próba formowania rzeczywistości zgodnie z utopijnymi założeniami zakończyła się niepowodzeniem. Nie udało się dokonać skoku do królestwa wolności. Rewolucja komunistyczna niejako zawisła w próżni, między kapitalistycznym a marksistowsko-leninowskim sposobem zorganizowania rzeczywistości społecznej w formie – co warto nadmienić – zaskakującej samych komunistów.

DANTE, WSB-NLU, Kraków 2009

WSTĘP / SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 • Federalna Europa: ostrożnie z pojęciami, "Pressje" 2007.
 • Katedra w sześcianie, "Civitas" 2006 nr 9, s. 202-215.
 • Jak budować Unię nie gubiąc Europy?, "THEMA QUESTIONIS" 2006 nr 3, s. 31-47. (czytaj w pliku PDF)
 • Po komunizmie: krajobraz jeszcze gorszy?, "Nauki polityczne", złożone do druku. (czytaj w pliku PDF)
 • Solidarność, czyli tam i z powrotem - wywiad z Andrzejem Gwiazdą i Joanną Duda-Gwiazdą, złożone do druku. (czytaj w pliku PDF)
 • Komunizm: ideał zrealizowany, albo drobne problemy praktyczne, "Po-Mysł" 2005 nr 7. (czytaj w pliku PDF)
 • Suwerenność a system międzynarodowy globalizacji – rzecz o działaniu, "THEMA QUESTIONIS" 2004 nr 2, s. 61-69. (czytaj w pliku PDF)
 • Rozszerzenie Unii Europejskiej – zagrożenie czy szansa dla państw członkowskich?, "THEMA QUESTIONIS" 2003 nr 1, s. 23-31.
 •  Organizacje 'trzeciego sektora' w programach operacyjnych MKiDN, II 2007. (czytaj w pliku PDF)
 • Daniela Pipesa pochwała siły jako drogi do pokoju, II 2006. (czytaj w pliku PDF)
 • How power meets naivety: U.S. foreign policy toward the „New Europe” since the Bill Clinton’s administration era, XI 2005. (czytaj w pliku PDF)

 

Recenzje nowości wydawniczych
publikowane na portalu PolskaXXI.pl

 

 THEMA QUESTIONIS

Unia Europejska. Kolejny skok w niepewność

nr 1/2003

SPIS TREŚCI

Jaka globalizacja?nr 2/2004

SPIS TREŚCI

Integracja europejska. Dylematy i wyzwania


nr 3/2006

SPIS TREŚCI


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl